Funktionelle læremidler er lavthængende frugter – lige til at plukke

Funktionelle læremidler er lavthængende frugter – lige til at plukke

I skolens hverdag gælder det om at få hver enkelt klasse til at fungere.

Lærere med frihed til at handle gør det selvfølgeligt. På deres måde. Det er fantastisk at se, hvor forskelligt undervisning kan gøres og lykkes.

Når vi tilføjer inklusionstanken, så kommer de funktionnelle læremidler i centrum. Inklusion dukkede frem for 25 år siden. Det er en ambition som er kommet for at blive.

De funktionelle læremidler er de redskaber, som den enkelte underviser griber for at facilitere sin hverdag. Eller de midler, som den enkelte elev kan bruge for bedre at kunne deltage i undervisningen.

Såkaldte normalelever, dvs de 85% som ikke får en psykisk diagnose før de er 18 år, og som ikke har et større fysisk handicap, tager sjældent individuelle løsninger i brug, hvis man ser bort fra briller og aftaler om at få lov til at sidde forrest i klassen…

Til gengæld er rammerne brede for de 15 % som har en diagnose. Målet er stadig det samme: at få klassen til at fungere og rumme den diversitet, som mange diagnoser og forskellige vinkler på pædagogik og normalitet er udtryk for.

Læremidler kan inddeles i tre hovedgrupper (kilde).

  • Funktionelle læremidler er de midler og redskaber, der bruges i klasseundervisningen for at få den til at fungere – fx tavler (traditionelle, interaktive eller elektroniske), tablets, filmfremvisningsudstyr, eller pc’ere. Herunder indregnes også de individuelle eller kollektive hjælpemidler, som gør indlæringen hhv. mulig eller nemmere.
  • Didaktiske læremidler er produceret for at blive brugt i lærerens formidling mhp at fremme elevers læring. Der kan være tale om lærebøger, pc-spil eller online-moduler. Der er et konkret mål for hvad eleven skal lære og hvordan det nås.
  • Semantiske læremidler er alle de muligheder, som kan indgå i en klassesituation (både som distanceundervisning og ved fysisk fremmøde), men som ikke oprindeligt er tænkt som undervisningsmateriale.

Dorena fokuserer på de funktionelle læremidler. Vores ’kongstanke’ er at alle i klassen skal kunne høre læreren problemfrit hele tiden, hele dagen. Når det bliver tilfældet – eller når taleforståeligheden bliver signifikant øget – så er der basis for en væsentlig forbedring af indlæringen. I dag accepterer vi stiltiende, at mange ord misses. Måske 1 ud af 4 i gennemsnit. Ikke OK ;-(.

Dorena tilbyder en vifte af løsninger med fokus på taleforståelighed. Hvor godt den fremstår, er resultatet af

  1. støjniveau
  2. energi, fordeling og volumen mht lærerens stemme
  3. antal elever i klassen (distance til læreren er vigtig)
  4. samt klasseværelsets akustik (’lydforhold’ er en del af indeklimaet).

Pointen er, ligesom med antallet af dræbte i trafikken, at vi kan gøre det meget bedre end i dag, og at vi ikke blot skal acceptere status quo.

Få et overblik over Dorenas funktionelle læremidler. Vi har flere nye løsninger i pipe-line så skriv dig op, hvis du vil høre mere. Desuden har vi speciel fokus på ADHD og autisme.

 

 

Kontakt

Vil du høre mere eller købe udstyr? Ring på 2216 5817 eller skriv e-mail.

Dorena
Veras Allé 19,
2720 Vanløse
CVR: 41577606.