Brugsvejledning Voice Selector Study

Voice Selector Study Brugermanual

Sidenumre nedenfor henviser til den engelske originalversion. For nemheds skyld kalder vi herefter Voice Selector Study, for bare Study 😉.

Indholdsfortegnelse

Grundlæggende brug:

 • Overblik………………………………………. side 1-3
 • Indikatorer………………………………….. side 4-6
 • Øretelefoner……………………….……… side 7
 • Daglig brug…………….............……….. side 8-9

Sikkerhedsinformationer………………………….    side 10-13

Regulatoriske normer………………………..……     side 14

Garanti……………………………………………………      side 15-16

Side 1: Overblik

Nuance Hearings Study minimerer baggrundsstøj og forbedrer din indlæring.

Study gør, at du bedre kan høre den der taler fra den retning, du vælger. Der findes fire forskellige lytte-programmer.

 1. Lecture Mode – Lærerfokus. Study har fokus på et lagkagestykke på 135o, resten dæmpes.
 2. Automatisk – tale- og lydkilde findes automatisk
 3. Single – der forstærkes primært lyd fra een selv-valgt retning
 4. Double – der forstærkes lyd fra to selv-valgte retninger (hold med to fingre i to sekunder)

 

I emballagen finder du:

 • Study (The Voice Selector)
 • En beskyttende silicone case
 • Øretelefoner med bløde siliconepropper.
 • En stofpose til daglig opbevaring af Study
 • Et micro USB-cable til opladning af Study.

Side 2-3: Overblik

 1. Micro USB jack-stick – til opladning.
 2. Områder
  Touch Keys (berøringspaneler) for at lytte til en – eller flere – som taler.
  Indikatorer som viser
  a) den aktive lytteretning
  b) opladningsstatus
  c) batteristatus
  d) volumen
  e) øretelefonopkobling
 3. Knappen for at skifte program.
 4. Indikator for automatisk program
  =>     O)    betyder ”On” – Automatisk retningsdetektion er slået til.
  =>             betyder ”Off” – Automatisk retningsdetektion er slået fra. Vælg retning på Study med fingeren.
 5. Tænd og sluk knap. Hold knappen inde til den tænder 😉. (Tiden kan variere lidt, men det varer mere end 1 sekund. Grunden er, at den ikke skal tænde for let i tasken eller lommen).
 6. 3,5 mm standard audio jackstik
 7. Volumen-knapper til at skrue op og ned med.
 8. 8 MEMS mikrofoner til at skabe effekten: at fiske tale ud af støj. Og digitalt via beam-forming dæmpe øvrige retninger.

Side 4: Indikatorer – detaljeret beskrivelse

Opladning

Hver grøn streg indikerer højere opladning af Study.

Når Study er på Off, mens den oplades, så indikerer blinkende streger, hvor langt den er nået med opladningen.

Advarsler om lavt strømniveau

To orange streger indikerer, at der er mindre end to timers batteritid tilbage.

En enkelt rød streg indikerer, at der er mindre end en times batteritis tilbage. Hvis den røde streg blinker er batteriet praktisk talt tomt.

Side 5: Indikatorer – detaljeret beskrivelse

Volumen

For at høre bedst muligt, sæt volumen således, at du opfatter tale som behageligt. For de fleste betyder det at tre streger lyser.

Hvis du skruer for højt op risikerer du at kunne høre for meget både mht dem der taler og baggrundsstøj.

Volumen + / -

Antallet af streger viser det valgte volumenniveau.

Isætning af øretelefoner

Når øretelefoner eller hovedtelefoner er rigtigt plugged i vil en hvid streg blinke.

Advarsel: ved vedvarende brug af for høj volumen kan det ske, at dine ører vænner sig til for kraftig lyd, hvilket kan medføre permanent skade på din hørelse uden ubehag og uden at du lægger mærke til det.

Side 6: Indikatorer – detaljeret beskrivelse


Lecture Mode (Lærerfokus).

Automatisk Program som findes ved at berøre programknappen midt på Study. Der er 3 streger som lyser, hvilket indikerer at Study automatisk finder lydkilden og forstærker denne indenfor det udvalgte lagkagestykke på 135o. Øvrige retninger (225o) dæmpes. Programmet er ideelt til den aktive lærer, som bevæger sig frem og tilbage foran klassen.

Automatisk Program

O) knappen midt på Study er klart og tydeligt turkis-blå.

Single/Dobbelt Program

Automatisk Program slås fra ved berøring af en af stregerne (touch panel). Hvis en streg lyser, indikerer det ’Single’ lytteretning. Hvis to streger lyser er der valgt dobbelt lytteretning. For at gå fra single til dobbelt lytteretning presses stregen for den ønskede retning i et par sekunder.

Side 7: Øretelefoner

Studys øretelefoner er gennemtestede og udgør en effektiv lytteløsning. Hvis du har egne øretelefoner eller NC hovedtelefoner med jackstik, kan du bruge dem, hvis du har lyst.

 1. Finne på øretelefon. (Findes ikke på alle modeller).
 2. Ear-tip. Der findes tre størrelser: Lille, mellem, stor.
 3. Quick access til ekstra features. (Findes ikke på alle modeller).
 4. (Findes ikke på alle modeller).
 5. (Findes ikke på alle modeller).
 6. 3,5 mm standard audio stik.

Side 8-9: Daglig brug

Opladning af batteri

Stik microUSB kablet ind i Studys ladestik. Forbind kablets anden ende med en PC eller med en USB oplader.

Tænd og sluk

Tænd: Tryk på Power-knappen indtil Study tænder og slip den.
Sluk:  Tryk på Power-knappen indtil batteri-indikator-stregerne begynder at slukke, en efter en.

Plug dine øretelefoner i

Du kan bruge høretelefoner med et standard 3,5 mm stik. Trådløse forbindelser har alle en vis forsinkelse i transmissionen og kan ikke bruges.

Lytning
Study kan fungere automatisk eller manuelt:

 1. De automatiske programmer fokuserer på en retning (45o)

  Når O) indikatoren lyser midt på Study er et af de automatiske programmer aktivt. Study følger dermed den person som taler automatisk, både når der er stille og mere støjfyldt.


Du kan vælge at Study automatisk søger klareste lydkilde (45o) i alle retninger (360o), eller at Study i Lecture Mode (lærerfokus) søger lydkilden (45o) på et begrænset udsnit (135o).

 1. Manuelt kan du vælge single (45o) eller double program, dvs to retninger (2 x 45o)

  Single – en person taler. Du vælger hvem
  du vil lytte til ved at berøre stregen ud for

                                                                                             Double – to personer taler. Du har valgt
                                                                                             den første person ved en enkelt berøring
                                                                                             af den relevante streg. For at vælge en
                                                                                             lytteretning mere berører du endnu en
                                                                                             streg i ca 2 sekunder.

 

 

Side 10-13: Sikkerhedsoplysninger

 

Anvendelsesformål

Nuance Hearing Voice Selector er et hjælpeapparat, der minimerer støj fra omgivelserne og fokuserer din lytning i den ønskede retning. Lyd transmitteres via øretelefonerne.

Dette produkt er designet til at overholde standarder for international elektromagnetisk kompatibilitet. Det er dog stadig muligt, at du kan opleve interferens forårsaget af forstyrrelser i strømledninger, metaldetektorer i lufthavne, elektromagnetiske felter fra andet medicinsk udstyr, radiosignaler og elektrostatiske udladninger.

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr eller bruger implanterbare medicinske apparater såsom defibrillatorer eller pacemakere og er bekymret for, om Voice Selector kan forårsage interferens med dit medicinske udstyr, skal du kontakte din læge eller producenten af ​​dit medicinske udstyr for at få oplysninger om risikoen for forstyrrelser. Voice Selector bør ikke bruges under en MR-procedure eller i hyperbar-kamre. Voice Selector er ikke certificeret til at fungere i eksplosive miljøer som kan findes i kulminer eller visse kemiske fabrikker.

Brug på fly

Voice Selector bør ikke bruges på fly, medmindre andet specifikt er tilladt af flypersonalet.

International brug

Voice Selector er godkendt til at fungere ved radiofrekvenser, der er specifikke for dit land eller din region og er muligvis ikke godkendt til brug uden for dit land eller din region. Vær opmærksom på, at brug under internationale rejser kan forårsage interferens med andre elektroniske enheder, eller andre andre elektroniske enheder kan forårsage interferens med Voice Selector.

Voice Selector skal bruges og opbevares inden for temperaturområdet -10 o til 45 o og indenfor et interval for relativ fugtighed mellem 10% og 95%.

Rengøring

Voice Selector er designet til at blive rengjort med en fugtig klud.

Instruktioner til bortskaffelse af gammel elektronik

Nuance Hearing LTD. opfordrer, og dine lokale samfundslovgivning kan kræve, at din Voice Selector bortskaffes via din lokale elektroniske genbrugs-/bortskaffelsesproces.

 

Bortskaffelse/genbrug (brug disse retningslinjer):

Instruks til personalet, som er ansvarligt for bortskaffelse og genbrug.

Voice Selector indeholder et lithium-ion-polymerbatteri. Sådan fjerner du batteriet:

 • Sluk enheden
 • Løsn husets halvdele fra hinanden med en lille skruetrækker
 • Skær batterikablerne af printkortet for at forhindre utilsigtet kortslutning
 • Skub batteriet væk fra enheden med et bredt fladt blad

Teknisk beskrivelse

Voice Selector fungerer i 2,4-2,4835 GHz-båndet med en maksimal effektiv udstrålingseffekt på 8 dBm med transmissionsmodulationstype 1M12FXD og 1,1 MHz båndbredde. Radioens modtagersektion har en båndbredde på 2 MHz. Denne funktion er dog for nærværende ved hjælp af software sat ud af kraft.

Vi er forpligtet til at give følgende advarsler:

Advarsel: Brug af Voice Selector direkte ved siden af ​​andet elektronisk udstyr bør undgås, da det kan resultere i forkert ydeevne. Hvis sådan brug er nødvendig, skal du være opmærksom på, om dit andet udstyr fungerer normalt.

Advarsel: Brug af andet tilbehør, komponenter eller erstatningsdele end dem, der leveres af producenten (Nuance Hearing), kan resultere i øget elektromagnetisk emission og nedsat elektromagnetisk immunitet og kan resultere i forringelse af funktionaliteten.

Advarsel: Hvis der bruges bærbart radiofrekvent kommunikationsudstyr tættere end 30 cm fra din Voice Selector, kan det medføre forringelse af produktets ydeevne. Hvis dette sker, skal du bevæge dig væk fra kommunikationsudstyret.

Selvom Voice Selector ikke er formelt certificeret (IP-klassificeret) med hensyn til beskyttelse mod støv eller vandindtrængning, er den i henhold til IEC 60529 testet til IP52-niveauet. Dette betyder, at Voice Selector er beskyttet mod støv.

Batteriet i din Voice Selector kan ikke udskiftes. Forsøg ikke at udskifte batteriet.

Voice Selector indeholder ikke dele, der kan serviceres af brugeren. Du må ikke åbne eller ændre den.

Tilslut ikke Voice Selector til enheder, der ikke er beskrevet i denne vejledning. Den forventede levetid for Voice Selector er 3 år.

Side 14: Regulatoriske bemærkninger

FCC ID: 2AS2V-TM10
IC: 24964-TM10

FCC / IC-meddelelse:

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne og ISED Canadas licensfrie RSS-standard (S). Betjeningen er underlagt følgende to betingelser:

1) Denne enhed kan ikke forårsage skadelig interferens, og

2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket betjening af enheden.

BEMÆRK: Producenten er ikke ansvarlig for radio- eller tv-interferens forårsaget af uautoriserede moduleringer af dette udstyr. Sådanne ændringer kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Nuance Hearing LTD erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Side 15-16: Begrænset garanti

Nuance Hearing Ltd (“Nuance”) garanterer dit produkt mod defekter i materialer og fremstilling, når det købes direkte fra Nuance. Denne garanti gives kun til slutbrugeren eller til den person, der modtager produktet som en gave og udvides ikke til nogen anden person.

Garantien er gyldig fra datoen for detailkøb i en periode på 2 år. Hvis en mangel er dækket af garantien, vil Nuance efter eget valg:

 • Reparere produktet ved hjælp af nye eller renoverede dele.
 • Udskifte produktet med et tilsvarende nyt eller renoveret produkt; eller
 • Give en delvis eller fuld refusion af den oprindelige købspris til køberen i bytte for returnering af produktet.

Denne garanti dækker ikke mangler eller skader, der skyldes forkert brug eller vedligeholdelse, normal slitage, kommerciel brug, ulykker eller eksterne årsager. Uautoriseret reparation, ændring eller tilpasning af produktet opsiger garantien.

For garantiservice i Danmark på dækkede mangler i garantiperioden, kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. For garanti i andre lande kontakt Nuance på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Inden garantiservice leveres, kan Nuance kræve, at du fremlægger bevis for købsoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, en salgsfaktura eller kvittering.

I DET OMFANG, DET ER TILLADT VED LOV, ER DENNE GARANTI DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE GARANTI, DER GIVES AF NUANCE. NUANCE FRASKRIVER SIG ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE (INKLUDERET, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, OMTALE OG IKKE-OVERTRÆDELSE). I DET MAKSIMALE OMFANG, GÆLDENDE I LOVGIVNINGEN, UNDER INGEN OMSTANDIGHEDER OG UNDER INGEN JURIDISK HENVISING, OM DET ER FORKERT OPFØRSEL (INKLUSIV UAGTSOMHED), PRODUKTANSVAR, KONTRAKTLIGT ELLER ANDET, SKAL NUANCE HEARING VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER TILLIDSBASEREDE FØLGEVIRKNINGER. DETTE GÆLDER OGSÅ HVIS NUANCE ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. I DET OMFANG DET ER TILLADT VED GÆLDENDE LOV, BEGRÆNSER NUANCE HEARINGS ANSVAR SIG TIL DEN OPRINDELIGE KØBPRIS BETALT TIL NUANCE.

Kontakt

Vil du høre mere eller købe udstyr? Ring på 2216 5817 eller skriv e-mail.

Dorena
Veras Allé 19,
2720 Vanløse
CVR: 41577606.