Fokus. Koncentration. Nysgerrighed.

Autisme Ungdom Logo

Un apprentissage amélioré grâce au SoSe

Vi har undersøgt ADHD-unges brug af Voise. Vil du vide mere?

Med ADHD har du antennerne ude.

Din opmærksomhed kan gå i mange retninger, når du har ADHD.

I et klasseværelse er det en udfordring. Det gælder både i klasser med mange elever og i specialklasser med få elever.

I alle klasser er der noget, som kan forstyrre hele tiden. Du er opmærksom og opfanger alt der foregår, men du er - også - nysgerrig, og vil meget gerne høre hvad læreren siger.

Hold fast i din nysgerrighed

Det er vigtigt at forstå, at det gælder om to ting:

  • Dæmpe lyd og støj, så det fanger dig mindst muligt, men uden at lukke vigtig information og tale ude.

  • Fremme forståelse af tale. Både når læreren og kammerater taler, skal det være klart. Talen skal være tydeligt hørbar, uden at du overanstrenger dig.

Teknisk kaldes det, at signal-/støjforholdet skal være positivt (Signal to Noise Ratio, SNR>0).

Voice Selector (Voise) hjælper dig ved nemmere at forstå det læreren siger,  og dermed til at holde fast i indholdet. Du får lov at dyrke din nysgerrighed. 

Vigtigt: Under Coronas distanceundervisning kunne læreren MUTE dine kammerater. Praktisk! Det kan Voise trods alt ikke, men vi kan DÆMPE dem ;-).

Lidt om lyd.

Dette afsnit er for dig, som har lyst til at forstå mere om støj og tale:

Voice Selector (Voise) kan bruges i klassen, når for eksempel læreren taler, og der samtidig er forstyrrende smålyde.
Voise forstærker nogle lyde og dæmper andre. Du bestemmer hvilke lyde og hvor meget.

Lad os forestille os noget forstyrrende støj på 60 dB: To kammerater diskuterer halvhøjt, udsugningen kører, din sidekammerat roder i sin taske. Der er nogle som skramler med stole og borde og så videre.....

Hver gang støj dæmpes med 6 dB vil det omtrent opfattes som en halvering af støjniveauet. (At 60 dB støj minus en dæmpning på 6 dB giver en halvering er lidt mærkeligt, men lyd måles på en logaritmisk skala). 
Et støjniveau på 54 dB kan dog stadig nemt høres. Hvad sker der, hvis støjen ved hjælp af Voise dæmpes med for eksempel 18 dB? 
Altså, nu er støjen blevet halveret 3 gange (60 dB minus 6 dB minus 6 dB minus 6 dB). Den er dog stadig på 42 dB, hvilket svarer til en kraftig hvisken.

Det der sker er, at når lærenen taler med 60-65 dB, så er støj på 42 dB meget mindre forstyrrende end støj på 60 dB. MEN når læreren holder en lille pause, så kan nogle af de forstyrrende lyde stadig høres og måske aflede opmærksomheden fra læreren.

Hvis du er 15 år og koncentrerer dig, så kan du høre støj helt ned til 0 dB. Somme tider er det ikke så praktisk at have god hørelse :-). Men, når du bliver 40 år, så kan du (hvis du er, som de fleste) ikke mere høre lyde under 10 dB.

Simon bruger Voise. Hør hvad han siger 💪🙏😀.

Kontakt

Vil du høre mere eller købe udstyr? Ring på 2216 5817 eller skriv e-mail.

Dorena
Veras Allé 19,
2720 Vanløse
CVR: 41577606.